Català
Español
English
Reforma Dispensari NAMGYAL CLINIC

L'estat en que se ha trobat Namgyal Clinic es molt precari. Per aquest motiu, els responsables dels campaments ens van transmetre la prioritat d' aquesta reforma.
Reforma i manteniment Namgyal Clinic.

Abril de 2016:

Durant aquest any ha sigut possible:

- Posar noves taulades, nou sostre interior, reparar una bona part de les humitats de les parets y canviar part del terra  de l'interior i tot el de l'exterior.
- Comprar dues cadires de rodes, facilitant els desplaçaments de malalts, àvies i avis fins el dispensari.
- Reparar l'ambulància,
- Canviar les bateries dels fanals solars.
- Com cada any, gràcies a un hospital de Barcelona i altres col·laboradors, s'ha pogut enviar uns 25 Kg de material sanitari.
Per aquest any, està previst  acabar la restauració de les parets, del terra interior  i construir uns lavabos en l'exterior ja que, actualment, només disposen de una latrina.