Català
Español
English
AJUDA DIRECTA

Desembre del 2017.
En novembre d'aquest any, durant la visita als campaments 5 i 6, hem pogut comprovar que el programa d'Ajuda Directa, destinat a la recaptació de donatius per cobrir les necessitats més bàsiques de las àvies i avis, no és suficient.
L'estat de necessitat en que es troben 10 d'aquestes persones, ens porta a buscar, de manera urgent, finançament estable per a  garantir un recolzament mínim  de 1.000 rupies mensuals (uns 15 ) a cadascun.
Per aquest motiu requerim urgentment augmentar els ingressos fixos amb més socis.
Aproximadament el pressupost mínim anual és de 2.500 .
 Fes-te sòcia /i o col·labora activament amb nosaltres.
En les pròximes setmanes actualitzarem la informació.
Aquí pots veure els detalls d'alguns d'ells.
Dorjee - viu en el campament 6 casa 80.

Té degeneració òssia amb evolució ràpida capa la paràlisis i no pot moure amb autonomia d'un lloc a un altre. Pateix molt dolor.  Sempre s'està a casa, excepte quant té que anar a l'hospital, que necessita ajuda.
Els responsables dels campaments ens comenten que, com la resta dels avis i àvies, no rep cap jubilació o subsidi.
Com es pot observar en les fotos, viu en la misèria.
Quant se li pregunta: què necessita? Diu que està bé... no necessita res...
Aquest avi de 88 anys explica que ell és  l'últim d'un grup de soldats tibetans que van defensar el seu país, Tibet, en la invasió de l'exèrcit xinès. Quant es van quedar sense munició, van marxar a India amb la intenció de rearmar-se i tornar...
Ens Mostra amb orgull la fotos on ell els seus companys van ser rebuts per el Dalai Lama, i una de les últimes vagades que Sa Santedat l va visitar.
-- Desembre 2017 --
(Pema Tshethar: responsable de jin-pa en els campaments)
Nyinyi té 84 anys. Viu en el campament 6, casa 3.

El seu marit va morir el 2016, el seu fill, Tenzin Dhonyoe, està casi cec.
Ella pateix d'artritis, gastritis, dolor d'esquena i té manca de visió.
Aquesta àvia necessita d'ajuda per desplaçar-se de casa a qualsevol indret( metge,oficina campament etc.)
No rep cap pensió o subsidi.
(Pema Tshethar - responsable de Jin-Pa en els campaments)